Hinnapäring

Email again:
Kõik * tähistatud lahtrid on kohustuslikud

Käesolevaga annan vabatahtlikult, teadlikult ja ühemõtteliselt nõusoleku Aru Grupp AS-le minu poolt esitatud isikuandmete töötlemiseks vastavalt mulle http://arugrupp.ee/dokumendid kaudu teatavaks tehtud isikuandmete töötlemise tingimustele ning õigusaktides sätestatule. Kinnitan, et mulle on http://arugrupp.ee/dokumendid kaudu teatavaks tehtud ning ma olen tutvunud Aru Grupp AS poolt rakendatavate isikuandmete töötlemise tingimustega.