Klientide rahulolu on meile väga oluline, seetõttu oleme loonud võimaluse, mille abil saate meile lihtsalt tagasisidet anda.
Email again:
Hoone tüüp, kuhu tooted paigaldati
Kuidas tooted toimivad?
Kuidas hindate ostuprotsessi
Kuidas hindate kommunikatsiooni kiirust?
Kuidas hindate toote valmimise ja paigaldusega seonduvat?
Kuidas olete tulemusega rahul?
Kuidas jõudsite Aru Grupini?
Kui soovite, et võtaksime teiega ühendust, edastage palun:
Käesolevaga annan vabatahtlikult, teadlikult ja ühemõtteliselt nõusoleku Aru Grupp AS-le minu poolt esitatud isikuandmete töötlemiseks vastavalt mulle http://arugrupp.ee/dokumendid kaudu teatavaks tehtud isikuandmete töötlemise tingimustele ning õigusaktides sätestatule. Kinnitan, et mulle on http://arugrupp.ee/dokumendid kaudu teatavaks tehtud ning ma olen tutvunud Aru Grupp AS poolt rakendatavate isikuandmete töötlemise tingimustega.