AKENDE KVALITEEDI TAGAMINE 28. mai 2011

Akende kvaliteedi tagamine pärast akende paigaldamist objektil.

Tingimused ehitusobjektil paigaldatud puitakende kvaliteedi tagamiseks:


Puitaknad peavad olema kaitstud ehituse käigus tekkivate mehhaaniliste vigastuste,  määrdumise  ning liigniiskuse eest.

Ruumides peab olema tagatud normaalne niiskusesisaldus 30- 60 %. Niiskete tööde teostamisel tuleb ruume kindlasti kuivatada, kas niiskuseemaldajate või kütmise ja ruumide õhutamise läbi. Lihtsaks mõõdikuks akendele ohtlikust  liigniiskusest  ruumis on  (kondents)vee tekkimine  akna  pinnale. Kui ehitusprotsessis siiski lühiajaliselt tõuseb niiskus ja tekkib vesi toote pinnale, siis tekkivat vett tuleb  järjekindlalt lapiga eemaldada ( tüütu, kuid vajalik) .

 

Olulisemad tunnused liigniiskuse kahjustusest  puitakendel:

a. Aken ei avane ega sulgu korrektselt

b. Puitprofiilid on paisunud ning püst- ja rõhtdetailide liitumiskohad ei ole enam korrektsed ( puit paisub niiskuse toimel risti kiudu, piki kiudu kasvamine on minimaalne) ,

c.värvimuutused , hallitus ( seened),

d. klaasiliistu nurgaliited ei ole korrektselt koos,

e. Puit on liikunud kattevärvi all, nähtavad on nii puidutekstuur kui sõrmjätkliitekohad

 

Vähesel määral tekkinud niiskusekahjustused võivad hilisema ruumi niiskusreziimi paranemise käigus kaduda.  Olulisel määral  liigniiskusest, määrdumisest või mehhaanilistest mõjutustest tekkinud  kahjustused iseeneslikult ei taastu ,    rikuvad toodet nii  esteetiliselt  kui ka  funktsionaalselt ning tekkib vajadus uute akende renovatsiooniga tegeleda.

Kõik aknatootjad on samavõrd aknaostjatega huvitatud, et toode püsiks  kvaliteetsena. Kui esimene osa selle saavutamises on aknatootja käes – kvaliteetne toode ning kvaliteetne paigaldustöö, siis teine osa ja samaväärne roll on pärast akende paigaldamist  ehitajal ja majaomanikul endal.  Kui iga osapool oma osa korralikult välja veab , on rõõmu headest akendest aastakümneteks.


 

Aru Grupp AS