Aru Grupp AS ekspordi arendamise programm 2012-2014 04. juuli 2013


Aru Grupp AS ekspordi arendamise programmi raames toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist toodete sihtturu nõuetega vastavusse viimist.