• Prefabrikkerte elementhus

Energieffektive elementer

Aru Grupps elementhus fabrikk er fokusert på å produsere energieffektive prefabrikkerte hus elementer. Det meste av den utvendige etterbehandlingen foregår i løpet av produksjonen. Vi kan levere veggelementer med ferdig monterte vinduer og utvendig kledning. Videre kan vi levere veggelementer klar til å bli pusset på byggeplass. Innsiden av elementene kan allerede i fabrikken dekkes med gipsplater, panel, kryssfiner eller andre materialer. Alt dette sikrer en rask byggeprosess på byggeplassen. 

 Aru Grupp produserer veggelementer med reisverk og innvendig utlektning der dampsperren er montert mellom. Dampsperren forblir ubrutt mens elektriske koblinger og annet festemateriell blir festet til vegg. Alle elektriske installasjoner, rør og bokser er montert i elementene i vår produksjon. Våre elementer har oppnådd gode resultater i trykktester. Avhengig av isolasjonens lamdaverdi (W/mK) er det mulig å lage veggelementer med U-verdi ned mot 0,12 W/m2K