Rette I-trapper / Straight Flight Stairs      Lukket vange med
lukket trinn

Lukket vange med
 åpne trinn
Åpen vange med
lukket trinn
Åpen vange med
åpne trinn

Sambatrapper / Space Saving Stairs