Garantier og betingelser
Aru Group AS har 2-5 års garanti på sine vinduer og dører.

Aru Group AS  garanterer kvalitet og funksjonalitet på våre vinduer og dører opp til 5 år. Garantien for separate komponenter har opp til 10 års garanti. Du kan finne garantivilkår og betingelser i den vedlagte PDF-filen. Spesielle betingelser er vist på side 2-6. Aru Group AS garanterer ikke for funksjonalitet i mer krevende forhold enn avtalt.