Energiatõhus konstruktsioon

Meie tarnitavate hoone konstruktsioonide head soojapidavusomadused vähendavad küttekulusid kogu ehitise eluea vältel. 

Välisseina viimistluses saab kasutada nii klassikalist voodrilauda kui ka modernseid fassaadiplaate.

Energiatõhusus

Lisaks konstruktsioonielementidele tuleb parema energiatõhususe saavutamiseks pöörata tähelepanu ka akende ja uste õhutihedusele ja ka ventilatsioonileAru Grupi majatehas teeb tihedat  koostööd samas tootmiskompleksis asuva  akna- ja uksetehasega. Aknatehas tegeleb pidevalt tootearendusega, testib avatäidete sooja- ja õhupidavust ning väljastab akendele ja ustele soojapidavuse arvutused. Tänu tugevale tehastevahelisele integratsioonile saame kliendile pakkuda väga heade tehniliste näitajatega maja konstruktsioonielemente.

Komplekteeritus

Toodame double frame tüüpi monteeritavaid välisseina elemente. Tehases viimistletakse seina elemendid väljastpoolt voodrilauaga, seestpoolt katab elementi kipsplaat. Vastavalt kliendi projekti nõuetele on võimalik kasutada ka teisi materjale: fermacell, vineer jms, samuti valmistada seinaelemente tellis- ja krohvitud fassaadiga hoonetele. Elemendi kahe karkassi vahel on aurutõkkekile. Kile selline paiknemine tagab elemendi hea õhutiheduse, sest kile püsib tervena ka näiteks seinale mööblit paigaldades. Õhutihedad elemendid tagavad hoonele head tulemused ka blower-door testis, mis näiteks Norras on kohustuslik läbida. Elemendi sisse paigaldatakse elektripaigaldise tarvis torud, kõrid ja harutoosid. Tehases paigaldatakse elementi aknad ja viimistletakse akende ümbrus. 

Seinaelementide soojusjuhtivus

Sõltuvalt soojustusmaterjali soojusjuhtivuse lambdaklassist saame toota erineva soojajuhtivusarvuga (U-väärtus) elemente:

Topeltkarkass 170 + 45 mm, U-väärtus 0,17 W/m2K

Topeltkarkass  195 + 45 mm, U-väärtus 0,15 W/m2K

Topeltkarkass  195 + 45 mm, U-väärtus 0,12 W/m2K*

* Kui on kasutatud tuuletõket PAROC WPS 3n või PAROC WPB 3n