Aru patio FOLD 68 SOFTLINE IN


Den innadslående skyve/foldeåpnende terrassedøren "Aru patio FOLD 68 SOFTLINE IN" ser ut som et innadslående vindu eller balkongdør- det brukes samme treprofiler.  Størst mulig bredde er 6 meter. Treutvaget omfatter furu, eik og meranti.