Aru ED 68 Classic IN

"Aru ED 68 Classic IN" er en massiv innadslående ytterdør med en treramme på 68mm. Dørtavle- og glassfordelinger utføres i hht. kundens ønsker, enten etter våre eller kundens skisser. Døren passer kun med låssystemer som er i samsvar med DIN-standarden.

Produktblad